Go Topless dag

Via GVA.BE:belgische vrouwen betogen mee op go topless day

Zondag 25 augustus ging voor de zesde keer de ‘Go Topless Day’ door. Op die dag protesteren overal ter wereld vrouwen – met de hulp van enkele mannen – voor het recht om topless in het openbaar te mogen rondlopen:

In ons land is er geen betoging, maar een delegatie Belgische vrouwen zal wel deelnemen aan die in Amsterdam. “Ik wil mensen bewust maken van de verschillende regels die nog altijd voor mannen en vrouwen gelden”, zegt deelneemster Natalie Drochmans (39) uit Leuven. “Mannen mogen wel in bloot bovenlijf rondlopen, terwijl ze vaak grotere borsten hebben dan veel vrouwen. Dat kan toch niet?”

Natalie en haar medebetogers eisen dan wel om in blote borsten over straat te mogen lopen, maar is dat niet verboden? “Exhibitionisme en openbare zedenschennis zijn bij wet verboden, maar wat daar precies onder valt is moeilijk te definiëren”, legt professor Gunther Maes van de UHasselt uit. “Het is een moeilijke afweging die voortdurend afhankelijk is van de maatschappelijke opvattingen. En vandaag zijn die anders dan pakweg 100 jaar geleden”, aldus de professor in de rechten. “Of iets openbare zedenschennis is of niet, hangt vaak ook af van de context. Als een vrouw topless langs een kleuterschool loopt, is dat iets anders dan wanneer ze in een afgelegen park ligt te zonnen. Mannen en vrouwen zijn gelijk voor de wet. Maar als een man in bloot bovenlijf door de winkelstraat in Hasselt loopt, zullen mensen dat wel als ongepast ervaren, maar meer niet. Bij vrouwen ligt dat moeilijker en zou er waarschijnlijk wel gevolg aan worden gegeven.”

Gezondheidsaspecten van Nudisme

Hallo. Heb je wel eens nagedacht over hoe gezondheid het is om zoveel mogelijk naakt te zijn?

Okee, je kunt zeggen dat kleren gezond zijn omdat die je warm houden als het koud is, en daar zal iedereen het mee eens zijn. Maar wat als je kleren draagt terwijl het niet koud is? Als de temperatuur prima is (of zelfs te hoog) voor t-shirts of minder, voor korte broeken en zwembroeken? Veel mensen voelen zich dan nog steeds genoodzaakt om zich te bedekken.

Zoals staat op Immortallife.info:

Als je een gipsverband op een gebroken arm plaatst, krijgt de huid een gebrek aan vitamine D, de spieren worden zwak door een gebrek aan ruimte, zenuwen lijden er ook onder. Mensen uit de eenentwintigste eeuw?We verbergen ons hele huid-palet behalve gezicht, nek en handen – we vernietigen de symbiose met de planeet.

Benefitsofnudism, een blogspot blog:

De zon helpt bij Psoriasis
Psoriasis is een huidziekte waardoor je huis paars wordt. Wie lijdt aan psoriasis wordt door dermatologen behandeld door onder een lamp te zitten die een soort zonlicht uitstraakt. Naakt zijn doet precies hetzelfde. Het is goedkoper en nog leuker ook.

Misschien heb je je wel eens afgevraagd waarom nudisten zovaak worden afgetekend als gezond ‘ondanks dat ze naakt zijn’. Nou, dat is dus precies de reden: ze zijn gezond (gezonder) omdat ze zovaak naakt zijn. De hele huid krijgt de kand om te ademen in plaats van alleen handen en gezicht.

Ook heb je minder gedoe met kleren. Wat heeft dat nou met gezondheid te maken? Wat denk je van minder stress om te kijken wat je aandoet, en minder wasmiddel (wat weer goed is voor de natuur)?

Het is ook gezonder om naakte mensen te ontmoeten. Er is geen verschil meer tussen de zakenman en de fabrieksarbeider als ze in hun blootje zijn. Elke klasse-barriere valt op deze manier heel eenvoudig weg.

No one can really explain nudism

Trust me. You can talk until you’re blue in the face, or any other colour you fancy, but it’s just as easy to explain how wonderful it is to walk around nude and carefree as it is to explain how an orange tastes to someone who’s never seen or tasted one.

Some people will never agree that it’s silly to put on clothes when it’s warm enough to go without them. Lifelong conditioning does strange things to a brain. Imagine, dear fellow nudist, that suddenly someone comes up to you and tells you you don’t need to eat, that life goes on as usual without food. That’s hard to believe as well. (Okay, as far as we know now it’s not true, so please don’t try it.)

I think we need to see the ideas of convinced textiles in a similar light. Being enthusiastic about your nudist lifestyle in an honest way is perhaps the best approach. Talk about it but don’t tell people to do it too. Suggest that they might try it some time. Do you feel the nuance?

We all know that clothes aren’t natural. They were adopted as a necessity against the influences of weather and climate. No living creature is ever born with clothes on. Still, people’s minds are ingrained with the certainty that you need clothes. Teach someone something from birth and it becomes (second) nature. (Lots of sad examples for that.) If someone you meet is interested in, or even inclined to try nudism, a good way might be to encourage them to do it in the safety of their home, alone. And not just once, but advise them to try it several times. The first time is the most difficult one – most modern people have grown so distant from the sight of their own body that they’ll immediately focus on the things they hate about it. It takes time to get used to that for them. Unfortunately. But with some luck, if they do try and like it, they’ll let you know.

Niemand kan nudisme echt uitleggen

Geloof me maar. Je kunt praten als Brugman of elke andere goed van de tongriem gesneden spreker, maar uitleggen hoe aangenaam het is om zonder kleren rond te lopen is net zo eenvoudig als aan iemand uitleggen hoe een sinaasappel smaakt als die persoon zoiets nog nooit gezien of geproefd heeft.

Sommige mensen zullen nooit toegeven dat het raar is om kleren aan te trekken als het warm genoeg is om zonder textiel rond te lopen. Levenslange conditionering doet nou eenmaal vreemde dingen. Stel je eens voor, beste medenudist, dat opeens iemand op je afkomt en zegt dat je eigenlijk niet hoeft te eten. Dat je zonder te eten ook prima kunt leven. Dat is moeilijk te geloven. (Okee, voor zover we nu weten kan het ook niet, dus probeer het niet uit!)

Ik denk denk dat we de ideeën van overtuigde kledingdragers in eenzelfde licht moeten zien. Enthousiast zijn over je eigen naakte levenswijze is waarschijnlijk de beste insteek. Praat erover maar zeg niet tegen anderen dat ze het eens moeten proberen. Stel voor dat ze het eens zouden kunnen proberen. Voel je het verschil, de nuance?

We weten allemaal dat kleren niet natuurlijk zijn. Ze zijn nodig geworden door weer en klimaat. Geen enkel levend wezen wordt geboren met kleren aan. Ondanks dat is zowat iedereen aangeleerd dat kleren moeten. Vertel iemand iets vanaf diens geboorte en het wordt een (tweede) natuur. (Genoeg trieste voorbeelden voorhanden.) Stel je ontmoet iemand die wel geïnteresseerd is, of zelfs geneigd om nudisme eens te proberen, dan zou een goede manier zijn om voor te stellen dat die persoon het thuis probeert, alleen waar het veilig is. En dan niet één keer maar een aantal keren. De eerste keer is namelijk het moeilijkste – de meeste moderne mensen zijn zo van hun eigen lichaam afgegroeid dat ze meteen zullen kijken naar de delen waar ze een hekel aan hebben. Dat heeft tijd nodig, acceptatie is jammer genoeg een traag proces. Met wat geluk, als ze het proberen en het prettig beginnen te vinden, dan zullen ze het laten weten.

Nudity in art and the downfall of morality

It suddenly occurred to me, while watching some old paintings, that nudity in art has been in decline over the last number of decades.Why do I think so? Look at this painting by Rubens:
 photo rubens_paris_2_zps5b104d08.jpg
Many nude people in it, and most people will appreciate this as art. In the time that this painting was made (1606/1608 –source-) no one made any fuss about it.

Then there is this painting, made in 1915 (-source-) by Adolf Heinrich Hansen:
 photo AdolfHeinrichHansen-MotherAndChildAtTheBeach_zpsca034c12.jpg
No one, except for the obvious, will have a problem with this scene where a mother and her child are at the beach. These days, when a photograph appears somewhere that shows the same basic image, many people will try to beat each other in shouting ‘child porn’. That’s wrong, as there is no porn in this picture. Just a nude child having a good time at the beach. I’m in Europe. When you go to a beach here you’ll see lots of small children running around naked, and nobody makes a fuss about it.

I’m glad that at least in paintings no censorship is used. Please, look at this and tell me if you think this option is brilliant:
Art censored
I’m quite convinced that it’s not. So why is harmless nudity (yes, nudity is harmless!) then so often censored in our modern age?

(Indeed, this is not a painting, but photography is a modern art-form.)

It’s all down to the excesses that the porn industry bestowed upon us, and the manners of extreme people that take things much too far. Because of them, the knights of morality put a stamp on anything that shows parts of a body that we ‘should be ashamed of’. Not only the sexually extreme are responsible for this, however. Overall hypocrisy which is often fuelled by religion and other factions also plays a part in it. It’s sad that the world desires so much ‘guidance’ in what’s acceptable in nudity. What happened to the common sense in morals?

Should nudists be represented by beautiful people? | Naked Historia

Reblogged from NakedHistorian:

Should nudists be represented by beautiful people?

I was thinking about this whilst writing about Lady God1va.  Being an attractive woman, she is the sort of person the media want to have as a spokesperson for naturism.  It is unfortunate, but many people’s aversion to nudism is not directed to nudity as to ugliness.  How many times have you seen ignorant trolls posting “I don’t want to see that” and similar comments in response to articles which include pictures of old or overweight naturists.  A lot of people are very superficial.  Recent interviews in Portsmouth about whether men should be allowed to go topless often got the response “It’s ok if they are not fat.” The media would rather show (and the public would rather see) young, fit naturists; preferably female ones, who are seen as less threatening.

However, interviews with attractive female naturists are likely to attract the wrong sort of attention.  How many people watching “My daughter the teenage naturist.” chose to watch it because of an interest in naturism and how many were watching it because it featured a young naked woman?  Perhaps people might tune in to see boobs, but learn something useful and interesting about naturism.  However it could also perpetuate the sexualisation of nudity.

The use of attractive spokespeople also leads to the opposite effect, with people saying “It’s ok for people who look like her.”   This was the response of some people when nudists in Manchester were promoting a naked dinner party.  If attractive people are talking about being naked people with poor body confidence will compare themselves and think “I’m not good enough”.  If older, overweight people are advocating nudism, them shallow members of the public with take the attitude of “I don’t want to see that.” Which leads to wanting nudists to keep out of public areas.

The only solution seems to be having us represented by a mixed group of people of all ages and shapes, but this potentially invites both types of negative responses.

What do people think?

(Original at Should nudists be represented by beautiful people? | Naked Historia.)

Nude recreation in the Netherlands

Delft.Probably all naturists and nudists in the Netherlands know about it. A while ago the city council of Delft close the local nude beach because of ‘too much sexual harassment’ as reported by people. Since then persistent nudists are fined time and again because they don’t give up on ‘their’ beach. Yesterday in an article in a leading Dutch newpaper: Herman van der Helm, who frequents the (prior) nude beach and co-founder of the naturist swimming association: “This week I already was fined 5 times, 3 of which in one day”.

Nude beach closed

The article mentions that the police received many positive reactions of clothed people:

According to the city of Delft did the police receive many positive reactions. ‘Clothed people praise the way the police handles this,’ says a spokesperson of the city.

This can hardly be seen as proof. No one mentions any numbers. Say there are 25 nudists who complain about losing their beach and there are 3 ‘positive reactions’ then the balance is entirely off.

The Dutch Nudist Foundation NFN keeps a watchful eye on the happenings in Delft.

Naaktrecreatie in Nederland

Delft. Waarschijnlijk hebben alle naturisten en nudisten het gehoord. Het naaktstrand in de Delftse Hout is officieel gesloten en het regent bonnen voor de mensen die er alsnog naakt recreëeren. Gisteren verscheen er een artikel op AD.nl. Hierin zegt Herman van der Helm, die vaste klant van het (voormalige) naaktstrand en mede-oprichter van de Naturistische Zwemvereniging Delft is: ‘Ik heb binnen een week al vijf bekeuringen gehad, waarvan drie bonnen op dezelfde dag.’

In het artikel wordt geschreven dat de politie juist positieve reacties heeft ontvangen van geklede recreanten:

Volgens de gemeente Delft zijn er bij de politie juist positieve reacties binnengekomen. ‘Geklede recreanten prijzen de aanpak van de politie,’ zegt een woordvoerder van de gemeente.

Dit is amper als bewijs aan te dragen. Er worden geen aantallen genoemd. Stel dat er 25 nudisten klagen over het verlies van hun naaktstrand en er zijn helemaal 3 ‘positieve reacties’ binnengekomen, dan ligt de balans wel helemaal scheef.

De NFN blijft alert op wat er in Delft gebeurt.

Where is the nude beach?

[google-translator]

Yesterday I had a lucky moment and was able to go to our local nude beach. As I walked the last stretch, I met a young lady who was clearly training for the 4 day marches that are held in my area next week. We struck up a bit of a conversation and at one point she told me that someone had come up to her and asked her where the nude beach was.Her eyes became big even as she recounted the event, as if she’d been asked to help kill someone and then hide the body.

I asked her if she had been able to point that person in the right direction. She hadn’t. Well, as I was going there, it was only a matter of time before she learnt where the nude beach is. As I wished her happy walking and headed for the entrance to the beach (it’s a small gate to pass through) she stared at me for a bit. I assured her the beach was there, as she could also see on the large sign that’s posted right next to it.

She didn’t make any remarks about it. That’s good. Maybe she’ll be able to help others out with her new-found knowledge.

Discrimination against the male body?

A little while ago I wrote a blog post about clothes and not wearing any. In that post I inserted a small nudist image of myself that I took on my vacation in England. I stored that image on Photobucket.com, a place that usually is quite good about storing images with undressed people. However, when I looked at the blog post a day later, the image was gone. It was replaced by a placeholder stating that the image was removed as it offended against Photobucket’s regulations and national laws.

The offending image in question is this one (original size too):

Deleted by Photobucket.

(obviously no longer hosted on Photobucket)

As you see, there’s nothing explicit or offending in it (at least, I think so). The interesting bit is that Photobucket doesn’t have any qualms about hosting a picture that shows a woman with full frontal nudity:

Nudist surfer photo nudist001_zps0d7f2986.jpg

(Image linked directly from Photobucket, same image, original size as well.)

Is it really so horrible and offending to look at a nude man that ‘national law’ makes them take down that picture? Or is this more something that Photobucket themselves enforce without being honest about it? I can imagine that there are more men working there than women, and most of them probably aren’t nudist or naturist, nor understanding of that. Am I wrong in assuming that they’d rather see a naked woman than a naked man, just because the emphasis is on ‘naked’? Probably not.

My picture does not show child-porn, it’s not explicit in any sexual way. I’m simply leaning on a wall and look out over the area. And I’m wearing no clothes. In the other picture a woman is walking over a beach and carries a surf board. And she is wearing no clothes.

I dare state that accepted nudity would eliminate this discriminatory problem. After all, nude is nude, regardless if it concerns a man or a woman. As long as nudity is considered something to be secretive about, the general public will never be educated and nudism will never become a normal (accepted) thing.

This is probably better for Photobucket.

It’s too bad that the definition of norms always rests with a majority. After all, a majority can mean that all the fools are on one side…

This website is using cookies to improve the user-friendliness. You agree by using the website further.

Privacy policy