Mijn vakantie, deel 2. Stranden.

Dit is deel 2. Heb je deel 1 gemist, dan vind je dat hier.

Gedurende mijn vakantie in het naturistenhotel Gran Hotel Natura op Fuerteventura ben ik een keer naar het stadje gewandeld om er een kijkje te nemen. Dat moest dan wel gekleed, maar ja, als je wat wilt moet je soms concessies doen. Na een bezoek aan het voormalige vissers-stadje (het is niet erg groot, en tegenwoordig erg toeristisch) besloot ik langs het strand terug te gaan. Daar waren heel wat zonaanbidders aanwezig. En opeens realiseerde ik me dat heel wat van de badpakken idioot waren:

Iedereen op de stranden probeert zoveel mogelijk huid bloot te stellen aan de zon, voor een mooi kleurtje, maar het merendeel doet dezelfde rare en ook zwakke poging om ‘binnen de grenzen van netheid’ te blijven. Ze dragen zulke kleine bad-frommeltjes dat het niet mogelijk is om te verbergen wat hoe dan ook al duidelijk aanwezig is. En als je dan meemaakt hoeveel geld daarvoor wordt betaald… In mijn idee, als ze waar voor hun geld willen, dan moeten ze terug naar de echt ouderwetse badpakken.

Dan slaat het nog ergens op. Wat ze nu doen (of proberen) druist tegen alle wetten van gezond verstand in, volgens mij.

My vacation, part 2. Beaches.

This is part 2. If you missed part 1, it’s here.

During my vacation at the naturist hotel Gran Hotel Natura on Fuerteventura I took a walk into town, to have a look around there. Of course that had to happen clothed, but you have to make concessions if you want to see something. After taking a look around (Corralejo is quite large and very tourist oriented) I decided to take the walk back over the beach. Lots of sun worshippers were there, everywhere. And suddenly it hit me that many of the bathing suits I saw were entirely ridiculous.
Everyone on the beaches is trying to expose as much skin to the sun to get a nice tan, but everyone also makes the same odd, feeble attempt to stay “within the bounds of decency”. They wear bathing suits made of such tiny bits of fabric that it’s impossible to hide what’s so obviously there. And still people pay a lot of money for these things. In my opinion, if they want value for money, they should revert to the swimwear of old. That would make sense.

What they’re doing (or attempting) is beyond the law of ridicule, in my eyes.

Een wereld waar kleding een optie is…

Ja, dat zou het wezen he? Een wereld waar iedereen vrij is om iets te dragen, of alles, of helemaal niets.

Dat zou volgens mij een hoop problemen oplossen.

  • Nudisten en naturisten kunnen overal ongekleed heen als ze dat willen
  • Mensen die het af en toe eens willen proberen kunnen naakt gaan of gekleed, alnaargelang ze fijn vinden
  • Mensen die enkel een klein stukje van zichzelf willen blootgeven zouden daarin alle vrijheid hebben.
  • En iedereen die zich wil kleden ‘zoals gewoonlijk’ kan dat ook doen.

Ben ik de enige die hier de voordelen van ziet? Er zou dan heel wat minder reden meer zijn voor de ene groep om neer te kijken op een andere, geen redenen meer om je te verantwoorden voor hoe je (on)gekleed gaat. Het zou een hoop vrijheid geven aan de hele mensheid.

earth_ClothingOptional

A clothing optional world

Yes. That would be good. A world where everyone is free to wear everything, some of it or none of it. A kind of ‘all you can bare’ world.

It would solve a lot of problems for everyone.

  • Nudists and naturists would be able to go around without clothes wherever they’d like to.
  • People who want to try it once in a while can go as they want to, with or without clothes.
  • The people who can bear to bare only parts of themselves would be able to bare it all partially.
  • And the people who want to dress ‘as usual’ can do just that.

Am I the only one who sees the benefits of that? There would be no more reason for one group to look down at the other, no more reasons to justify what you do or don’t. It would give the ultimate freedom to humanity.
earth_ClothingOptional

World Naked Bike Ride sets attendance record | ksdk.com

As reported on World Naked Bike Ride sets attendance record | ksdk.com:

The sixth annual World Naked Bike Ride drew record crowds Saturday, despite the cooler temperature.

Approximately 1,800 cyclists in various stages of dress and undress pedaled 13 miles to protest oil dependency, raise awareness of cyclist rights, and to promote positive body images.

More on the site itself (link at the top). And yes, this is a bit dated, but still I thought it worth mentioning!

Nee. Bloot betekent niet meteen dat je sex wilt

Het lijkt wel een teken van de tijd dat zoveel mensen iets heel simpels maar niet kunnen begrijpen: naakt zijn betekent niet automatisch op zoek zijn naar sex. Ben jij soms van plan sex te hebben op het moment dat je je kleren uitdoet om onder de douche te gaan? Of ben je al klaar voor sex omdat je je nog aan moet kleden? Waarschijnlijk heb je “Nee” op deze twee vragen geantwoord. Heb je ‘Ja‘ gezegd dan kun je beter nu stoppen met lezen.

Image hosting by http://nudeimagehost.com

Naakt zijn is gewoon dat: naakt zijn. Voor de eenvoudige reden dat je dat moet of wilt zijn. Als je daar vanzelf iets achter zoekt, dan komt dat neer op iemand een fles whiskey zien kopen en dan maar meteen aannemen dat diegene over een uur hartstikke dronken is.

Misschien is iemand niet in staat om het eenvoudige plezier te zien van bloot zijn zonder enige speciale reden daarvoor. Geloof me, er zijn ook mensen die het genoegen van een glas whiskey niet zien zonder de aandrang om zich te bezatten.

Het is echt een teken van de tijd, zoals ik al schreef. Een die ons opgedrongen wordt door de grote mediafabrieken die draaien op het tonen van het slechtste van de mens in hun reality-shows, of de porno-industrie met hun vreemde rekensommetje “mens + naakt = sex”.

De volgende keer als je iemand ziet die naakt is, ga er dan niet vanuit dat ze iets willen. Misschien is het enige wel dat ze met rust worden gelaten.

No. Being nude does not mean wanting sex.

It’s clearly a sign of the times. So many people don’t seem to be aware of something simple: being nude does not automatically mean looking for sex. Are you going to have sex the moment you take off your clothes for a shower or a bath? Are you going to have sex the moment you wear no clothes because you’re putting on other clothes? You probably answered “No” to both these questions. If you answered “Yes” then you’d better stop reading now.

Image hosting by http://nudeimagehost.com

Being nude is just that: being nude. For the simple reason that you need to be or you want to be. If you automatically think beyond that, it’s like seeing someone buying a bottle of whisky and assuming that this person is going to get drunk within the next hour.

Maybe someone isn’t able to see the simple joy of being nude without any additional reason for it. Trust me, there are also people who don’t see the simple joy of enjoying a glass of whisky without the intent of getting drunk.

It’s clearly a sign of the times, as I already wrote. One that is forced upon us by the giant media who thrive on showing the worst side of people in their reality shows, or the porn industry that has its weird arithmetic of “person + nude = sex”.

Next time you see a nude person, don’t assume they want anything. Perhaps all they want is to be left alone.

Go Topless day

Via GVA.BE, a Belgian newspaper:belgische vrouwen betogen mee op go topless day

Sunday August 25th it was the sixth ‘Go Topless Day’. On that day women all over the world – with the help of some men – protest for the right to go topless in public:

In our country there is no manifestation, but a delegation of Belgian women will take part in the one in Amsterdam.

“I want to make people aware that there still are different rules for men and women,” says participant Natalie Drochmans (39) from Leuven. “Men can walk around with a nude upper body, while often they have larger breasts than many women. That’s insane.”

Natalie and her fellow protesters demand to walk the streets bare-chested, but isn’t that forbidden? “Exhibitionism and public indecency are forbidden by law, but what that encompasses is hard to define,” explains professor Gunther Maes from the University in Hasselt. “It’s a difficult balance that is always depending on current social views. And today those are different from 100 years ago,” says the law professor. “Public indecency also depends on the context. When a woman goes bare-chested by a kindgarten is different from when she’s enjoying the sunshine in a remote park. Men and women are equal for the law, but when a man goes through town bare-chested, people might find that unsuitable, but that’s all. When a woman does that, it will probably have consequences.”

 

This website is using cookies to improve the user-friendliness. You agree by using the website further.

Privacy policy