Naked Poetry

Yes, really. It exists and it can be very powerful. Have you ever looked at poetry about being naked, nudism and/or naturism?
If not, or if you’re interested, may I point your attention to a book of poetry written by Robert Longpré? You can’t go wrong on the price as it’s free, but even more I think it’s a very beautiful way to express one’s feelings about living in the skin.

You can find the book on Smashwords.
Kudos to Mr. Longpré for this poetic gift to the world.

Met kleding kun je je uitdrukken.

Een tijdje terug las ik een artikel over iemand en zijn verslaving aan verschillende soorten kleding. Hij had er heel veel, in alle soorten, vormen en kleuren. Fijn voor hem, en nog fijner voor de kledingindustrie met hun uit de hand gelopen prijzen.
Hij vroeg zich in het artikel af hoe iemand zich zonder kleren zou kunnen uitdrukken qua gevoelens. Hij had namelijk vrolijke kleren voor als hij zich vrolijk voelde, zwarte kleren voor droevige momenten, en alles wat daar tussenin zat.

Dat zette me aan het denken, want ik heb (uiteraard, in deze maatschappij) ook kleren voor diverse gelegenheden. Hoe zou een nudist/naturist dit op kunnen pakken als de temperatuur niet uitnodigt om kleding te dragen? Het antwoord is heel eenvoudig, zoals altijd: lichaamsverf.


Verf geeft je de mogelijkheid om jezelf door kleur uit te drukken, en houdt meteen kleding verre van de naturistische huid. En ook nog, voor veel mensen die zichzelf op die manier verven zal dit een diepere, zelfs spirituele ervaring geven in plaats van kleren aan te trekken. Met jezelf verven ben je veel intensiever en bewuster bezig met jezelf en wat je met je verschijning wilt uitdrukking. Lichaamsverf aanbrengen duurt langer, maar ik ben zeker dat het veel vervullender is.
Wel goed opletten als je hiermee aan de gang gaat, niet alle verf is geschikt voor op de huid. Sommige soorten verstikken de huid en andere bevatten ingrediënten waar je zelfs ziek van kunt worden, afhankelijk van je gezondheid en eventuele allergieën. Het is de moeite waard om dit goed te onderzoeken.

Clothes give expression.

A while ago I read an article about someone who was very fond of his clothes. He has many of them, in all kinds, shapes, forms and colours. Good for him and even better for the fashion industry and their often exaggerated pricing of course.
He wondered how someone without clothes would be able to express how they feel. He said he had cheerful clothes for feeling cheerful, black clothes for when he was feeling gloomy, and all other kinds for other situations.

That made me think, because I have clothes for occasions too. How would a nudist/naturist go about that provided the temperature doesn’t call for clothes? The answer proved to be amazingly simple as usual: body paint.

Body paint gives you all the benefits of expressing yourself through colour, yet keeps clothes far from the naturist’s skin. And for many people applying body paint instead of putting on clothes can add a deeper, even spiritual experience to the act, as you consciously work on yourself and making a statement about your inner feelings. Yes, body paint will take longer, but I am convinced that it is more gratifying.
Do take care with this. Not all paints are safe or healthy to apply to your body. Some suffocate the skin, and some can contain ingredients that make you sick (depending on your health and possible allergies). It pays to investigate this.