Mass trial for nudists in the Netherlands.

Press release NFN 22 january 2014:

Mass trial Delft touches core rights of Dutch nude recreationists.

Tuesday January 28th will see a unique fact in Dutch history. Then the court in The Hague will look at the 43 fines that have been handed to nudists in the Summer of 2013. 20 nude recreating people did not pay their fines because they think they’ve been fined unjustly in the area where they were at that time. The NFN (Dutch Federation for Nude Recreation) agrees with these people and will support the right for nude recreation in the Delftse Hout (name of area where fines were written).

Rain of fines creates unrest.

In 2013 the city of Delft decided to ban nude recreation in the Delftse Hout and fine people who were there anyway. The ruling was an attempt to reduce harassment in the area (especially in the evening). The daily checks at the nude beach led to large unrest and irritation among the visitors, so many of them stayed away. Some felt so intimidated that they decided to put on some clothes. A large group of nudists refused to to accept the ruling of the city council and let themselves be fined. All those fines are now seen by the judge in one large trial.

(Source: NFN website – original text in Dutch)

Author: Paul

Promoting the clothes-free lifestyle.

7 thoughts on “Mass trial for nudists in the Netherlands.”

    1. Zoiets is gewoon klote. En alles eigenlijk alleen maar voor winst, omdat er een horecagelegenheid moet komen, en daarom moeten de nudisten maar oprotten.

    1. Hello Kirill, the problem here is that a commercial enterprise wants to start a large cafe/restaurant there, and they don’t want naked people around. Consumerism versus naturism.

  1. As recent as the late 1970s, Florida had approximately 100 clothing optional beach sites. Now we have 3 clothing optional beaches: Haulover Beach (Miami Beach), Playalinda and Apollo Beach(es) at Canaveral National Seashore. Most of those site were lost due to over-development and commercial interests. With elected officials being the hand-maidens of big business, they allowed to destroy these sites by passing laws to stop nude use. If naturists who use our public beaches are not going to organized themselves and keep out people that misbehave at these sites and would ruin the reputation of the site and those using the area, then we are doomed to continue this trend. I’m so pleased that these naturists stood up for themselves and for us all. Bravo! — Shirley, Founder and Mother of Haulover Beach.

    1. Ja, inderdaad: BRAVO aan de mensen, die het aandorsten zich te laten bekeuren en nu voor de rechter stonden. Inderdaad: we verliezen het ene naturistenterrein na het andere in Nederland. Vergelijk maar eens een blad van de NFN van 10-jaar geleden met dat van nu. Heel wat minder naturistische gelegenheden. Naturisme wordt steeds meer gezien als = zonde, seks, pedofilie, enz. Trieste ontwikkeling, want dat is niet waar. Er gebeurt meer zonde mèt de kleren aan dan zònder de kleren aan. Hier in Den Haag en omgeving hebben we geen park meer met een naturistengedeelte, want we zijn het naturistengedeelte van het Wilhelminapark in Rijswijk ook al kwijt (sinds 2-jaar). Alleen de 3 naturistenstranden hebben we nog (waar we ons gezegend mee weten), maar ook daar is al geprobeerd door een uitbater van een strandpaviljoen om het naturistenstrand weg te krijgen. Dank zij hevig verzet is dat niet gelukt. Bundeling van krachten en verzet is helaas hard nodig…

  2. Hier de reactie van de NFN, de Nederlandse belangorganisatie voor naturisten: De kantonrechter in Den Haag heeft vandaag in driekwart van de behandelde zaken geoordeeld ten gunste van de naaktrecreanten: ze hebben afgelopen zomer legaal naakt gerecreëerd in de Delftse Hout. Vooral het aantal geklede bezoekers in het recreatiegebied bepaalt of het strand geschikt is voor naaktrecreatie, aldus de rechter. In totaal hoeven 34 boetes niet te worden betaald. Belangenorganisatie NFN en de recreanten zijn blij dat de rechter met het vonnis in feite aangeeft dat de gemeente Delft het naaktstrand niet zomaar kan sluiten. Of een plek geschikt is voor naaktrecreatie hangt helemaal af van de omstandigheden, en niet van een beslissing van de gemeente. Een kwart van de opgelegde boetes moet wel worden betaald. De kantonrechter vond in deze gevallen de omstandigheden niet geschikt voor naaktrecreatie. Er is een beroepsmogelijkheid in deze zaak. De NFN bespreekt met de beboete recreanten en de advocaat of er een beroep wordt ingesteld. ‘Naaktrecreatie toegestaan’ Met deze uitspraak bevestigt de rechter dat naaktrecreatie is toegestaan zowel op aangewezen plekken als op geschikte plekken (conform artikel 430a WvS), aldus de NFN. De Delftse Hout was dus ten tijde van het uitschrijven van de bekeuringen veelal wel geschikt voor naaktrecreatie. Die geschiktheid is er als een plek niet zichtbaar is vanaf de openbare weg, als bloot recreëren door tijdstip en weersomstandigheden logisch is en als eventuele geklede bezoekers geen problemen hebben met naakte recreanten. De Haagse kantonrechter specificeert dit laatste punt nu door een aantal te noemen. Wanneer er 150 of meer geklede bezoekers in het recreatiegebied zijn, dan is de plek niet geschikt voor naaktrecreatie. Zijn het er minder, dan is het wel toegestaan er bloot van de zon te genieten, oordeelde de rechter. ‘Onduidelijke situatie’ “Omdat het aantal geklede bezoekers de geschiktheid voor naaktrecreatie bepaalt, blijft de situatie wel onduidelijk,” stelt de NFN. “Elke keer zullen naaktrecreanten moeten vaststellen hoeveel mensen er rondlopen in de Delftse Hout voor ze van het strand kunnen gaan genieten. En wat bijvoorbeeld als er ’s ochtends nog weinig mensen rond de plas zijn, maar het in de loop van de dag volstroomt met geklede bezoekers? Het zou dus beter zijn als er helderheid komt over een goed naaktstrand in Delft.” In 2013 besloot de gemeente Delft naaktrecreatie in de Delftse Hout niet langer toe te staan en naaktrecreanten te bekeuren. De maatregel was een poging overlast (vooral in de avonduren) in het recreatiegebied terug te dringen. De NFN en naaktrecreanten zijn sindsdien met de gemeente in gesprek over deze zaak. Ze verwachten dat door deze uitspraak de gemeente Delft opnieuw en serieus de mogelijkheden bekijkt voor een officieel naaktstrand in de Delftse Hout.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This website is using cookies to improve the user-friendliness. You agree by using the website further.

Privacy policy