A little bit of history

Adam, Eve, ancient Egypt, the Greeks and Romans. They all were familiar with the naked body. Social nudism and naked recreation were widely spread under pharao Achnaton (1351-1333 BCE). Participants to the classic Olympic Games (776 BCE) were naked to honour the human body.

Through Alexander the Great nudism spread from the Indian subcontinent to Europe as a religious or philosophical statement, around the fourth century BCE.

Only with the arrival of the Jewish, Christian and Islamic religions the culture of shame came into view. Those movements are basically responsible for the downfall of social nudity.

World Naked Bike Ride sets attendance record | ksdk.com

As reported on World Naked Bike Ride sets attendance record | ksdk.com:

The sixth annual World Naked Bike Ride drew record crowds Saturday, despite the cooler temperature.

Approximately 1,800 cyclists in various stages of dress and undress pedaled 13 miles to protest oil dependency, raise awareness of cyclist rights, and to promote positive body images.

More on the site itself (link at the top). And yes, this is a bit dated, but still I thought it worth mentioning!

Nee. Bloot betekent niet meteen dat je sex wilt

Het lijkt wel een teken van de tijd dat zoveel mensen iets heel simpels maar niet kunnen begrijpen: naakt zijn betekent niet automatisch op zoek zijn naar sex. Ben jij soms van plan sex te hebben op het moment dat je je kleren uitdoet om onder de douche te gaan? Of ben je al klaar voor sex omdat je je nog aan moet kleden? Waarschijnlijk heb je “Nee” op deze twee vragen geantwoord. Heb je ‘Ja‘ gezegd dan kun je beter nu stoppen met lezen.

Image hosting by http://nudeimagehost.com

Naakt zijn is gewoon dat: naakt zijn. Voor de eenvoudige reden dat je dat moet of wilt zijn. Als je daar vanzelf iets achter zoekt, dan komt dat neer op iemand een fles whiskey zien kopen en dan maar meteen aannemen dat diegene over een uur hartstikke dronken is.

Misschien is iemand niet in staat om het eenvoudige plezier te zien van bloot zijn zonder enige speciale reden daarvoor. Geloof me, er zijn ook mensen die het genoegen van een glas whiskey niet zien zonder de aandrang om zich te bezatten.

Het is echt een teken van de tijd, zoals ik al schreef. Een die ons opgedrongen wordt door de grote mediafabrieken die draaien op het tonen van het slechtste van de mens in hun reality-shows, of de porno-industrie met hun vreemde rekensommetje “mens + naakt = sex”.

De volgende keer als je iemand ziet die naakt is, ga er dan niet vanuit dat ze iets willen. Misschien is het enige wel dat ze met rust worden gelaten.

No. Being nude does not mean wanting sex.

It’s clearly a sign of the times. So many people don’t seem to be aware of something simple: being nude does not automatically mean looking for sex. Are you going to have sex the moment you take off your clothes for a shower or a bath? Are you going to have sex the moment you wear no clothes because you’re putting on other clothes? You probably answered “No” to both these questions. If you answered “Yes” then you’d better stop reading now.

Image hosting by http://nudeimagehost.com

Being nude is just that: being nude. For the simple reason that you need to be or you want to be. If you automatically think beyond that, it’s like seeing someone buying a bottle of whisky and assuming that this person is going to get drunk within the next hour.

Maybe someone isn’t able to see the simple joy of being nude without any additional reason for it. Trust me, there are also people who don’t see the simple joy of enjoying a glass of whisky without the intent of getting drunk.

It’s clearly a sign of the times, as I already wrote. One that is forced upon us by the giant media who thrive on showing the worst side of people in their reality shows, or the porn industry that has its weird arithmetic of “person + nude = sex”.

Next time you see a nude person, don’t assume they want anything. Perhaps all they want is to be left alone.

Go Topless day

Via GVA.BE, a Belgian newspaper:belgische vrouwen betogen mee op go topless day

Sunday August 25th it was the sixth ‘Go Topless Day’. On that day women all over the world – with the help of some men – protest for the right to go topless in public:

In our country there is no manifestation, but a delegation of Belgian women will take part in the one in Amsterdam.

“I want to make people aware that there still are different rules for men and women,” says participant Natalie Drochmans (39) from Leuven. “Men can walk around with a nude upper body, while often they have larger breasts than many women. That’s insane.”

Natalie and her fellow protesters demand to walk the streets bare-chested, but isn’t that forbidden? “Exhibitionism and public indecency are forbidden by law, but what that encompasses is hard to define,” explains professor Gunther Maes from the University in Hasselt. “It’s a difficult balance that is always depending on current social views. And today those are different from 100 years ago,” says the law professor. “Public indecency also depends on the context. When a woman goes bare-chested by a kindgarten is different from when she’s enjoying the sunshine in a remote park. Men and women are equal for the law, but when a man goes through town bare-chested, people might find that unsuitable, but that’s all. When a woman does that, it will probably have consequences.”

 

Go Topless dag

Via GVA.BE:belgische vrouwen betogen mee op go topless day

Zondag 25 augustus ging voor de zesde keer de ‘Go Topless Day’ door. Op die dag protesteren overal ter wereld vrouwen – met de hulp van enkele mannen – voor het recht om topless in het openbaar te mogen rondlopen:

In ons land is er geen betoging, maar een delegatie Belgische vrouwen zal wel deelnemen aan die in Amsterdam. “Ik wil mensen bewust maken van de verschillende regels die nog altijd voor mannen en vrouwen gelden”, zegt deelneemster Natalie Drochmans (39) uit Leuven. “Mannen mogen wel in bloot bovenlijf rondlopen, terwijl ze vaak grotere borsten hebben dan veel vrouwen. Dat kan toch niet?”

Natalie en haar medebetogers eisen dan wel om in blote borsten over straat te mogen lopen, maar is dat niet verboden? “Exhibitionisme en openbare zedenschennis zijn bij wet verboden, maar wat daar precies onder valt is moeilijk te definiëren”, legt professor Gunther Maes van de UHasselt uit. “Het is een moeilijke afweging die voortdurend afhankelijk is van de maatschappelijke opvattingen. En vandaag zijn die anders dan pakweg 100 jaar geleden”, aldus de professor in de rechten. “Of iets openbare zedenschennis is of niet, hangt vaak ook af van de context. Als een vrouw topless langs een kleuterschool loopt, is dat iets anders dan wanneer ze in een afgelegen park ligt te zonnen. Mannen en vrouwen zijn gelijk voor de wet. Maar als een man in bloot bovenlijf door de winkelstraat in Hasselt loopt, zullen mensen dat wel als ongepast ervaren, maar meer niet. Bij vrouwen ligt dat moeilijker en zou er waarschijnlijk wel gevolg aan worden gegeven.”

TimeLapse Torn nudist beach

TimeLapse Torn nudist beach from CLOTXA on Vimeo.

This video courtesy of xabyjordi on Twitter.

A journey at Torn nudist beach, close to Hospitalet de l’Infant, Tarragona (Spain). Just using iPhone with Timelapse app. It’s a simple video, but very funy for summetime. Not abble identify persons, frames goes fast.
TRACK: Righeira – Vamos A La Playa
CLOTXA Produccions Audiovisuals: