De tirannie van de intoleranten

Dit is oorspronkelijk een artikel genaamd The tyranny of the intolerant – Dallas Nudist Culture, als gevonden op Examiner.com. Eventuele vertaalfouten zijn aan mij te wijten.


Het zijn niet de naturisten en nudisten die vreemd en asociaal zijn. Eigenlijk zijn het de leden van de geklede gemeenschap die vasthouden aan hun archaïsche sociale normen betreffende moraliteit en schaamte die het meeste voordeel zouden kunnen halen uit psychologische begeleiding om zich vrij te maken van hun diepgewortelde tweeslachtigheid over iets normaals en natuurlijks als het naakte menselijk lichaam.

In mei 2013 zette WVTM Channel 13 in Birmingham, Alabama, een artikel op de website van het nieuwskanaal: “13 INVESTIGATES: Alabama’s Nude Ranches.”(Artikel in het engels.) Het stuk focust hoofdzakelijk op het stichten van een nieuw nudistengebied in Blount County, Alabama, door Cindi and Lee Beasley.Het nieuwe park bleek controversieel en was de reden voor heel wat consternatie bij de buren van de Beasley’s.

De Beasleyshadden een hek om hun grondgebied gezet en een tweede om het zwembad. Ze hielden vol dat alle naaktheid onzichtbaar was vanaf de publieke weg maar sommige buren zeiden dat de hekken niet genoeg waren en dat ze vaak naakte mensen zagen op het park, ook vanaf de weg.

De meesten die problemen aandroegen zeiden dat kinderen naakte volwassenen konden zien. Maar gebaseerd op interviews die Channel 13 met de buren had bleek het probleem simpelweg te zijn dat veel buren gewoon tegen een nudistenparkje in hun buurt waren. Dat werd gestaafd door de velen commentaren die op het online artikel werden geplaatst.

Een persoon die zich een buurman noemde schreef: “Ik was ook een buurman en was bevriend met de Beasley’s. Ze waren prima buren maar dit is respectloos terwijl ze wisten dat niemand dit wilde. Het is tijd dat we ons uitspreken. Hun gebied is niet ergens ver weggestopt. Het is maar 3 acres (1,2 hectare) en er lopen kinderen omheen. De ouders willen niet dat hun kinderen worden blootgesteld aan zulk immoreel gedrag. Ik zou het prima vinden als ze bloot zijn op een afgelegen plek. Maar dat is dit niet. Ik ga naar de kerk met die lieve kinderen en als ik zie wat ze moeten doormaken, dat doet pijn in mijn hart. Als je bloot wil zijn, prima. Maar ga naar een afgelegen plek en val ons niet lastig met je levensstijl.”

Een ander commentaar: “Dit land en deze wereld hebben genoeg problemen zonder dat mensen met weinig tot geen moraal onze kinderen laten zien dat je in je blootje rond kunt paraderen als je maar achter een hek zit.”

Dit voorbeeld uit Alabama illustreert een aantal zaken. De goede burgers uit Blount County, Alabama, die eenvoudige naaktheid als immoreel en onfatsoenlijk zien gebaseer op hun conservatieve morele inzichten betichten de Beasley’s ervan “hen lastig te vallen met hun levensstijl” en klagen hierover. Klaarblijkelijk zien ze niet dat ze hiermee tegelijk de Beasley’s en alle anderen lastig vallen met hun eigen levensstijl door te eisen dat iedereen zich aan hun preutse, ouderwetse morele opvattingen moet houden.

Het andere wat deze situatie demonstreert is dat de tegenstanders van nudisme en naturisme nooit tevreden zullen zijn met het verbannen van publieke plekken waar kleding optioneel is. Ze voelen zich duidelijk geroepen om iedereen ervan te weerhouden om naakt te zijn op hun eigen grond, zelfs als er redelijke maatregelen zijn genomen om het naakt uit het publieke oog te houden.

Wat ook vaak is aangetoond is dat dit land (Amerika dus) naar een groter moreel conservatisme schuift. Het verhaal uit Alabama is een voorbeeld. Maar kijk naar een ander voorbeeld in het artikel. In 2000 deed de Naturist Education Foundationeen rondvraag waaruit kwam dat 80 procent van de volwassenen vonden dat naakt zonnen toegestaan moest zijn in aangewezen plaatsen. In eenzelfde poll door NEF in 2006 was dat gezakt naar 75 procent.

In 2009 was er nog een rondvraag onder volwassenen in Californie en toen was er nog maar 70% voor naakt zonnen en zwemmen in geëigende plaatsen. Daarnaast vond maar 68% dat mensen het recht moesten hebben om naakt in hun eigen huis of op hun eigen grond te zij, zelfs als ze daardoor af en toe zichtbaar waren voor anderen.

Redelijke mensen kunnen snappen dat sommige mensen het niet prettig vinden om opeens met naaktheid te worden geconfronteerd, vanwege hun eigen vooroordelen met betrekking tot eenvoudig naakt. De vragen die deze onverlichte geesten zichzelf zouden moeten vragen zijn waarom het zien van naakt hen zo schokt, en of dat eigenlijk wel een gezond iets is.

Er zijn drie fundamentele redenen waarom de meeste mensen zich ongemakkelijk voelen wanneer ze opeens met naakt worden geconfronteerd, zegt Brian Ferris, een psycholoog uit Vancouver, British Columbia, Canada.

  • “Het is de fout van onze ouders. Toen wij kinderen waren werd ons op een bepaald moment afgeraden om onze geslachtsdelen te laten zien, en daardoor werden we onzeker over naakt zijn. Dat is aangeleerd gedrag via de ouders en dat is moelijk te overwinnen.”
  • “Naaktheid roept conflicterende gevoelens op. Op een niveau willen we het accepteren, op een ander niveau willen we het veroordelen. Als we conflicten hebben dan roept dat stress en onzekerheid op.”
  • “Naaktheid dwings ons de verbinding te maken tussen naaktheid en sex. Jonge kinderen hebben helemaal geen moeite met naaktstranden of een naturistengebied (geen zelfbewustheid). Maar in hun tienerjaren wordt alles opeens vreemd. Op dat moment kan een ander naakt persoon opeens gevoelens oproepen. Wat ons onzeker maakt is niet het gevoel van aantrekking, maar het proberen van die gevoelens af te komen. Dat heeft niets met moraliteit te maken.”

Het zijn niet de naturisten en nudisten die vreemd en asociaal zijn. Eigenlijk zijn het de leden van de geklede gemeenschap die vasthouden aan hun archaïsche sociale normen betreffende moraliteit en schaamte die het meeste voordeel zouden kunnen halen uit psychologische begeleiding om zich vrij te maken van hun diepgewortelde tweeslachtigheid over iets normaals en natuurlijks als het naakte menselijk lichaam.

Zij die plezier hebben in het kledingsvrije leven en naaktrecreatie proberen niet hun manier van leven op anderen over te brengen. Er zijn een aantal religieuze sectes die ongenood aan de deur bellen om hun ideeën aan ons op te dringen maar nudisten doen dat niet.

Zijn er niet dringender zaken waarmee mensen zich moeten bezighouden terwijl ze zich druk maken over het feit dat er mensen zijn die het prettig vinden om zich zonder kleren te ontspannen? Stijgend geweld en intolerantie, vaak vermomd in politieke correctheid om het acceptabel te maken zijn een aantal zaken die me zomaar te binnen schieten.

Er is een woord voor diegenen die het op zich nemen om nudisten en naturisten als immoreel te bestempelen. Dat woord is ‘intolerant’. Intolerantie is de onwil om de overtuigingen en het gedrag te accepteren als dat afwijkt van de eigen overtuiging. De tirannie van intolerantie is wat het echte immorele is.

Author: Paul

Promoting the clothes-free lifestyle.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This website is using cookies to improve the user-friendliness. You agree by using the website further.

Privacy policy