Naturisme in Nederland

naturismNaturisme is een levenswijze in harmonie met de natuur. Het wordt gekenmerkt door gemeenschappelijke naaktheid, die als doel heeft het bevorderen van zelfrespect, respect voor de medemens en eerbied voor natuur en milieu.

Dit is de moderne definitie van naturisme. Naturisme in Nederland; waneer begon het? Naturisme en nudisme is niet iets van de laatste tien jaar. Het begon al in de vroege dertiger jaren van de vorige eeuw. Het was een gevolg van de naturistische beweging in Duitsland wat naar het schijnt de grondlegger is van het moderne naturisme.

Men begon deze beweging als een reactie op de voortgaande industrialisatie van de wereld waardoor het respect van het menselijk lichaam steeds meer werd verdrongen. De eerste Nederlandse naturistengroep noemde zichzelf de Lichtvrienden, waar Licht gelezen moet worden als naakt. In het begin genoten de leden van groepen als deze gewoon van hun vrijheid overal in de natuur, wat uiteraard nogal eens een schok was voor nietsvermoedende voorbijgangers. Later scheidden de naturisten zich af op eigen gebieden zoals tegenwoordig ook veel gebeurt.

naturisme

Door de 2e wereldoorlog vervaagde het naturisme. Echter meteen na de oorlog onstond er een nieuwe naturistenvereniging, genaamd Zon en Licht, Deze groep kocht i 1949 twee gebieden aan die tot naturisten-gebied werden verklaard. Deze groep was zo gefocust op gezond leven dat leden vegetarisch moesten zijn, niet rookten en geen alcohol of drugs gebruikten. Als reactie ontstonden verschillende andere groepen die niet zo’n strenge regels hanteerden. In het begin van de jaren 1970 liet Zon en Licht deze regels ook vallen om aan te sluiten bij het moderne leven.

Meer en meer naturistengroepen werden opgericht, In 1961 gingen deze samen onder de NFN, de Nederlandse Federatie van Naturisten. De Federatie heeft momenteel  over 70.000 leden en groeit nog steeds, een teken dat naturisme aan populariteit wint. Van alle Nederlanders is 1 op de 10 wel eens op een naturistenterrein geweest.

De geschiedenis van het Nederlands naturisme wordt dus nog steeds geschreven.

Author: Paul

Promoting the clothes-free lifestyle.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This website is using cookies to improve the user-friendliness. You agree by using the website further.

Privacy policy