Naakt in en om het huis

Loop je wel eens naakt rond thuis? Kledingloos zoals je bent geboren?

Als ja, dan verbaast het je misschien om te horen dat je dat niet zomaar kunt doen. Als je in al je naakte glorie langs een raam loopt en iemand kan je vanaf de straat zomaar zien, dan kan die persoon een klacht indienen voor onbehoorlijk gedrag. Ja, zelfs wanneer je in je eigen huis bent! Je wordt dan niet meteen gearresteerd, maar je loopt wel een goede kans dat je een officiële waarschuwing van de politie krijgt.

Nou moet ik wel zeggen dat ik niet weet of dat overal zo is, maar op veel plaatsen en in veel landen is dit wel degelijk zo. Als je in je eigen tuin wilt zitten om de zon op al je huid te voelen, moet je zeker stellen dat geen van je buren je probleemloos kan zien, om dezelfde reden. En denk niet dat een goede schutting genoeg is, als iemand je kan zien vanuit een raam op een hogere verdieping, dan zit je al fout.

Nude in your gardenIs dat niet belachelijk? Ongeacht hoe vrijdenkend de wereld zich voelt, wij worden beperkt in onze vrijheid door een moraal die ons opgedrongen wordt door een groep mensen die vindt dat naakt-zijn niet natuurlijk is. Erger nog is het als je bedenkt dat naakt-zijn wel degelijk natuurlijk is. Ik heb nog nooit gehoord van een baby die helemaal gekleed ter wereld kwam…

My vacation, part 1. Escape to the sun.

Greetings.

I had a great vacation. Amazing. I was at a brand new naturist hotel called Granhotel Natura, located in the north of Fuerteventura, one of the Canary Islands.

I was there from Oct 3rd to Oct. 13th, and it was gorgeous. The hotel wasn’t entirely finished yet (they opened Oct 1st), but the staff slaved to get things in place and did their utmost to make everyone feel happy and relaxed. And they did it.

From day 1 it was marvellous to be there, with no need to get dressed. Just step outside into the sunshine, find a place at the pool or take a stroll to the beach for a long walk, a swim in the sea, or just plant yourself into the sand and relax.

Early morning beach visit

Did you know that Spain has very relaxed nudity laws? Every beach is clothing optional. Even in Barcelona you can walk around naked if you want to! That’s why there was no need to put on anything, walking from the hotel to the actual beach (it’s a stretch of about 400 metres / 1200 ft). You pass over sand and lava rock, so something on your feet is smart for that bit. Talk about fantastic. And the weather was great all the time too: lowest I encountered was 25c/77F. I really needed that, hence Escape to the sun.

More about my vacation soon, about the environment and some of the things I experienced.

Mijn vakantie, deel 1. Vlucht naar de zon.

Gegroet.

Mijn vakantie was fantastisch. Geweldig. Ik bezocht een heel nieuw naturistisch hotel genaamd Granhotel Natura, gesitueerd in het noorden van Fuerteventura, een van de Canarische Eilanden.

Ik was er van 3 tot 13 oktober en het was er heerlijk. Het hotel was nog niet helemaal klaar (ze openden op 1 oktober) maar de staf liep zich in het zweet om het iedereen naar de zin te maken en de laatste details af te werken. En dat is gelukt.

Vanaf de eerste dag was het geweldig om daar te zijn. Geen reden om iets aan te trekken, stap gewoon naar buiten de zon in, zoek een plekje bij het zwembad of wandel naar het strand voor een lange wandeling, een duik in de zee, of om gewoon ontspannen in het zand te liggen.

Strandbezoek op de vroege ochtend

Wist je dat Spanje heel ontspannen naakt-wetten heeft? Op elk strand is kleding optioneel. Zelfs in Barcelona schijn je gewoon naakt rond te kunnen lopen. Daarom was er ook geen reden om iets aan te trekken om van het hotel naar het strand te lopen. Je gaat zo’n 400 meter over een vlakte met zand en lava-gesteente (dus wel iets aan je voeten). Zei ik al dat het fantastisch is daar? En de temperatuur… het laagste was 25 graden. Dat had ik nodig. Daarom ook Vlucht naar de zon.

Binnenkort meer over mijn vakantie en de omgeving, en een aantal zaken die ik er meemaakte.

Good advice for all: Please Take a Towel

As found on ibtimes:

Growing numbers of people getting the urge to strip naked and walk around in only their birthday suit should follow one piece of advice: be ready to take something to cover up – a naturism expert has cautioned.

Throwing off the shackles of society by striding around with the sun on your bare skin is a primeval sensation which up to four million people enjoy – or wish they could, claims the group British Naturism.

But it most definitely is not a passion shared by all, meaning there is plenty of room for serious misunderstandings between nudists and non-nudists.

When serious confusion does occur then the consequences can be serious, with police or even the courts involved.

So a legitimate nudist runs the risk of being caught with their pants down and facing the prospect of explaining their hobby to a judge.

This pitfalls of nudism have been illustrated starkly in France recently – a country very comfortable with citizens de-robing and walking about in the nip.

A nudist out on a naked stroll spotted a mother and child walking towards him on the same path.To avoid embarrassment, he leapt behind some bushes to stay out of sight while they passed.

This noble act had the opposite effect, unfortunately. The woman spotted a fully naked male trying to conceal himself behind a bush and raised the alarm: he now faces a charge of indecent exposure.

Of course, Britain and France have different laws governing nudity, but the incident does illustrate how very badly wrong unexpected meetings between nudists and non-nudists can go.

In the UK, there is no law against being naked in public, but courts have public order and sexual offences laws available to them.

So how can naturists in Britain avoid a potential dressing down from a judge should they encounter a fully clothed young family in a beauty spot?

And why do it at all?

Born naked, then clothed

More of this article at ibtimes.

Goed advies: neem een handdoek mee.

Als gevonden op ibtimes (Engels):

Meer en meer mensen krijgen de aandrang om zich uit te kleden en in hun geboortekostuum rond te lopen. Die mensen moeten een advies ter harte nemen: wees klaar om je te bedekken. Dat is de waarschuwing van een expert op het gebied van naturisme.

De boeien van de samenleven afgooien door naakt rond te lopen met de zon op je huis is een prehistorische sensatie waar rond de vier miljoen mensen van genieten – of ze zouden het graag doen, claimt de groep British Naturism.

Maar het is beslist geen passie die door eenieder wordt gedeeld, hetgeen betekent dat er veel ruimte is voor serieus ongegrip tussen nudisten en niet-nudisten.

Als deze verwondering optreedt dan kunnen de gevolgen serieus zijn, met zelfs inmenging van politie of het gerecht.

Dus legitieme nudisten lopen het risico om zonder broek te worden “betrapt”, en zal dan de uitdaging hebben om zijn/haar hobby aan een rechter uit te leggen.

Deze voetangels van het nudisme zijn duidelijk geïllustreerd in Frankrijk de laatste tijd – een land dat niet moeilijk doet over uitkleden en in je blootje rondlopen.

Een nudist op een naakte wandeling zag een moeder met kind in zijn richting wandelen op hetzelfde pad. Om problemen te voorkomen sprong hij achter een struik om uit zicht te blijven terwijl ze passeerden. Deze nobele daad had het tegengestelde effect helaas. De vrouw zag een naakte man die zichzelf probeerde te verbergen en sloeg alarm: hij werd dus geconfronteerd met een klacht tegen de openbare orde.

Uiteraard hebben Engeland en Frankrijk verschillende wetten betreffende naaktheid, maar het incident toont hoe fout het kan gaan in zo’n ontmoeting tussen nudist en niet-nudist. In Engeland zijn geen wetten tegen naaktheid in het publiek, maar rechtbannken hebben wetten voor publieke orde en sexuele overtredingen ter beschikking.

Hoe kan een naturist in Engeland het voorkomen om ‘uitgekleed’ te worden door een rechter, als ze een gekleed iemand tegenkomen op een mooie plek?

Eenvoudig: houd een handdoek of iets dergelijks bij de hand. Sla die om als je iemand tegen dreigt te komen en je vertrouwt het niet. Voorkomen is beter dan genezen voor het gerecht.

Born naked, then clothed

Een wereld waar kleding een optie is…

Ja, dat zou het wezen he? Een wereld waar iedereen vrij is om iets te dragen, of alles, of helemaal niets.

Dat zou volgens mij een hoop problemen oplossen.

  • Nudisten en naturisten kunnen overal ongekleed heen als ze dat willen
  • Mensen die het af en toe eens willen proberen kunnen naakt gaan of gekleed, alnaargelang ze fijn vinden
  • Mensen die enkel een klein stukje van zichzelf willen blootgeven zouden daarin alle vrijheid hebben.
  • En iedereen die zich wil kleden ‘zoals gewoonlijk’ kan dat ook doen.

Ben ik de enige die hier de voordelen van ziet? Er zou dan heel wat minder reden meer zijn voor de ene groep om neer te kijken op een andere, geen redenen meer om je te verantwoorden voor hoe je (on)gekleed gaat. Het zou een hoop vrijheid geven aan de hele mensheid.

earth_ClothingOptional