Interview with Harmen Pordon

natupop

July 28th was the day it was going to happen. NatuPop at the naturist resort Flevonatuur, and the day I’d meet with Harmen and his family.

slecht weer

The drive to Flevonatuur wasn’t promising but everything turned out well in the end. Read on for the interview with Harmen.

Who is Harmen Pordon?

Just a simple,  hard working family man of 30 years from the Netherlands. Naturist since his 18th. Active promoter thereof since 2015/2016. I am married, have 2 children, 1 of whom from a previous relationship. Number 3 is expected at the end of September.

How did you end up in naturism?

After years of being bullied as a child, I asked myself how long I would let my life happen as it did. The answer was pretty simple: not long. I have gone into a self-invented process for years to accept myself more as the person I am and to love myself. When I finally reached my 18th birthday, I was looking for a way to express that. When I came across naturism by chance on the internet and as I read about what it was, my interest was triggered. My love for nature, after years in the Dutch scouting organisation, was unabated and when it turned out that you could experience this more intensely, my last missing piece of the puzzle fell into place.

Harmen and Paul

You have been maintaining a naturism blog for a long time. Unfortunately, you stopped because of your health. Do you want more about that?

When I got some pain in my lower back in the beginning of March (I also had chest pressure) I went to the doctor. After I had carefully detailed my complaints, I was immediately referred to the hospital. There they soon diagnosed thrombosis in both lungs and I was immediately stuck in the intensive care unit. That turned out to be no exaggerated luxury because all in all I spent more than one and a half week in the hospital. It was very critical. When you read my letter of resignation from the hospital, there is literally massive pulmonary embolism. My lungs were completely filled up. There was also an embolism in my kidneys. The thrombosis is not caused by my lifestyle (I am a truck driver and also smoked for years and eaten unhealthy), but because of a problem in my kidneys. I urinate certain proteins, so that my blood already solidifies in my body. The fact that I have been so close to death while I have a young family and a child on the way, was the reason that I already put my focus on it and stopped the blogs. Rather, living life, then recording and sharing life, was my thought at that moment.

How did your wife respond to that dramatic situation?

Pretty intense. Honesty makes me tell that she is in a depression right now. She slowly scrambles up, but because of all that we have experienced over the past 2 years, my recent illness was the straw that broke the camel’s back. She is living a fairly withdrawn life at the moment and focuses mainly on our family.

harmen and paul

How are you now?

Good. The thrombosis is under control due to medication and since mid-June I have been working again completely. Recently I got an infection on my leg, of which in the first instance was thought of hosiery. Since I do not have the corresponding effects, I suspect it is something else. I am currently taking antibiotics to treat the infection. That, too, is a good thing. Of course it was again scaring.

Do you have plans to start blogging again? I know you had a lot of followers on your blog.

My Dutch blog Open & Bloot will come back anyway. It calls to me. In what way that comes back and how Santana plays a role in that, I still have to decide. Also because with us both naturism at this moment still a bit on the back burner because of everything that has happened. The English blog “Bare Thoughts” does not come back. I have already discussed so much there that I feel there is barely any original content to add. It feels closed, while the Dutch do not yet give that feeling. However, the English blog remains online, so my message can still be shared. That is simply too important to remove, I think.

Harmen en Paul

Thank you, Harmen, for this interview!

Interview met Harmen Pordon

natupop

Op 28 juli 2018 was het zover. Natupop bij Flevonatuur. De dag dat ik Harmen Pordon en zijn gezin zou ontmoeten om over zijn leven en zeker over zijn gezondheid te praten.

slecht weer

De weg naar Flevonatuur beloofde niet veel goeds maar het kwam allemaal goed! Lees hier verder het interview met Harmen.

Wie is Harmen Pordon?

Een doodsimpele hardwerkende familie man van 30 jaar uit Nederland. Naturist sinds z’n 18e. Actief promoter daarvan sinds 2015/2016. Ik ben getrouwd, heb 2 kinderen, waarvan 1 uit een eerdere relatie. Nummer 3 word eind september verwacht.

Hoe ben je in het naturisme terecht gekomen?

Na jaren als kind gepest te zijn heb ik mezelf de vraag gesteld hoe lang ik mijn leven daardoor nog zou laten leiden. Het antwoord was vrij simpel: niet lang. Ik ben een jarenlang zelfbedacht traject in gegaan om mezelf meer te accepteren als de persoon die ik ben en van mezelf te houden. Toen ik dat uiteindelijk op m’n 18e bereikte zocht ik een manier om dat te uiten. Toen ik naturisme bij toeval op internet tegenkwam en ik me goed inlas in wat het was, was m’n interesse getriggered. M’n liefde voor de natuur was na jaren scouting al onverminderd en toen bleek dat je dit bloot nog veel intenser kon beleven, viel m’n laatste ontbrekende puzzelstukje op z’n plek.

Harmen en Paul

Je hebt heel lang een naturisme-blog onderhouden. Helaas ben je daarmee gestopt vanwege je gezondheid. Wil je daar meer over kwijt?

Toen ik begin maart wat pijn in m’n onderrug kreeg en ik ook druk op de borst erbij had ben ik naar de dokterswacht gegaan. Nadat ik m’n klachten zorgvuldig op tafel had gelegd werd ik meteen doorverwezen naar het ziekenhuis. Daar kwam al snel de diagnose trombose in beide longen en ik werd gelijk op de intensive care opgenomen. Dat bleek geen overbodige luxe want al met al heb ik ruim anderhalve week in het ziekenhuis gelegen. Het was zeer kritiek, als je m’n ontslagbrief van het ziekenhuis leest, dan staat er letterlijk massale longembolien. M’n longen zaten compleet vol. Ook zat er bij m’n nieren nog een embolie. De trombose word niet door m’n levensstijl veroorzaakt ( ik ben vrachtwagenchauffeur en heb ook jaren gerookt en ongezond gegeten ), maar door een probleem in m’n nieren. Ik plas eiwitten uit, waardoor m’n bloed al in m’n lichaam stolt. De reden dat ik zo dichtbij de dood heb gezeten terwijl ik een jong gezin heb en een kind onderweg, was de reden dat ik daar al m’n focus op heb gelegd en de blogs gestopt heb. Liever het leven leven, dan het leven vastleggen en delen, was op dat moment mijn gedachte.

Hoe reageerde je vrouw op die dramatische situatie?

Vrij heftig. Eerlijkheid gebied mij te zeggen dat ze op dit moment in een depressie zit. Ze krabbelt wel langzaam omhoog, maar door alles wat we de afgelopen 2 jaar hebben meegemaakt, was mijn recente ziektebeeld de druppel die de emmer deed overlopen. Ze leeft op dit moment een vrij teruggetrokken bestaan en focust zich met name op ons gezin.

harmen en paul

Hoe gaat het nu met je?

Goed. De trombose is dankzij medicatie onder controle en sinds halverwege juni werk ik ook weer volledig. Onlangs kreeg ik nog een infectie op mijn been, waarvan in eerste instantie aan wondroos werd gedacht. Aangezien ik niet de bijbehorende effecten daarvan heb vermoed ik dat het wat anders is. Wel slik ik op dit moment antibiotica om de infectie te behandelen. Ook dat slaat gelukkig goed aan. Uiteraard was het wel weer schrikken.

Heb je plannen om het bloggen weer op te pakken? Ik weet dat je heel wat volgers had op je blog.

M’n Nederlandse blog Open & Bloot komt sowieso weer terug. Het kriebelt te veel. In wat voor samenstelling dat terugkomt en hoe Santana daar een rol in speelt moet ik nog bekijken. Ook omdat bij ons beide door alles het naturisme op dit moment nog een beetje op een laag pitje staat. Het Engelse blog “Bare Thoughts” komt niet meer terug. Ik heb daar al zoveel besproken dat ik nog weinig originele toevoeging voel. Het voelt afgesloten, terwijl de Nederlandse dat gevoel nog niet geeft. Wel blijft het Engelse blog online staan, zodat m’n boodschap nog steeds kan worden gedeeld. Die is simpelweg te belangrijk om te verwijderen vind ik.

Harmen en Paul

Dank je voor dit interview, Harmen! Veel succes, we kijken uit naar je volgende blog op Open en Bloot!