Skinnydipping in Pow — The Naked Ski Segment We All Need to See | Mountain Life Annual | Because Actions Speak Louder Than Words

Skinnydipping in Pow — The Naked Ski Segment We All Need to See | Mountain Life Annual | Because Actions Speak Louder Than Words.

Leid mij niet in bekoring…

Ik las eens ergens (sorry, ben de bron kwijt) dat publiekelijk naakt veel problemen zou veroorzaken omdat veel mensen er zo nieuwsgierig naar zijn. De meesten zullen het niet toegeven, maar als je naar video’s b.v. een World Naked Bike Ride kijkt, of een publieke skinny dip, dan zijn er niet veel geklede mensen die hun ogen van de naakte mensen afwenden. In tegendeel, er wordt wat afgekeken en gefotografeerd:

 

Waar komt dus dat idee vandaan dat naaktheid nieuwsgierigheid oproept? Ik denk dat het komt door kleren en doordat de meeste mensen naaktheid niet gewend zijn. Als je iemand in kleding ziet dan heb je geen idee wie daar onder zit. Er is een geheim, een puzzel, iets onbekends. En het is de aard van het mensenbeetjes om dat soort dingen uit te zoeken tot op de bodem. letterlijk door de kleren heen kijken.. Nou, een nudist maakt het in dat opzicht erg makkelijk voor die mensen.

 

 

Nou, wees eerlijk. Kijk eens naar de onderstaande afbeelding en zeg dan waar je nieuwsgieriger naar bent. Links of rechts?

temptationLinks: je blijft kijken of er misschien nog eens wat meer te zien is.
Rechts: een keer kijken en je hebt alles gezien.

 

Dus als je niet in de verleiding wilt worden gebracht is nudisme of naturisme misschien wel de beste stap die je kunt maken…

 

Don’t lead me into temptation

I read somewhere (sorry, lost the source) that public nudity would create problems because people are so curious about it. Most of them won’t admit that, but if you watch videos of e.g. a World Naked Bike Ride or a public skinny dipping event, you’ll find that not many dressed people turn away from the nude folks. On the contrary, a whole lot of ogling  is going on:

 

So where does this idea come from that nudity triggers curiosity? I think it’s because of clothes and most people not being used to all things nude. When you see someone in clothes you have no idea who is beneath them. There’s a secret, a puzzle, something unknown. And it’s in the nature of the people-beast to unravel such secrets – they want to get to the bottom of someone, look through their clothesWell, a nudist takes that hurdle away.

 

 

Now, be honest. Look at the picture below and then tell me which side is the greatest source of curiosity, left or right?

temptationLeft: you’ll just keep staring if something more will show.
Right: one look and you’ve seen it all.

 

So if you don’t want to be led into temptation, nudism / naturism might be the way to go…

 

Zita dans la peau d’une nudiste

Zita in the skin of a nudist.

Yes, this is French. And unfortunately the below video has no subtitles in English, because it’s one hour of film that is worth watching. Zita, a lady from France who tries out all kinds of things, decided to live life as a naturist for a while. She visits a naturist resort in the French Ardeche for a week, then she moves on to Cap d’Agde, then it’s onwards to another naturist area. After a visit to a “naturist militant” in Bruxelles, she finishes off her tour of nudism at the London edition of the World Naked Bike Ride. If you feel like watching, enjoy.

Naked Crow. A book on naturism.

Yes, I’ve done it. I’ve written a book that features naturism, and I did my best to put it in a positive light. It’s also a fantasy book. The book’s written, but not finished as I still need to spell-check, edit and so forth. I did make a cover for it already, and here’s a preview for you:

Cover of “Naked Crow”

The text for the back-matter I’ve come up with so far:

Sheila is a dental assistant with an normal life, until one of her friends goes missing and the police face a mystery. Her friend Josy went missing in a naturist resort and there is no trace of her. Sheila, who discovers a special ability within herself, decides to find Josy herself, but for that she will have to go into the naturist resort – and shed her clothes!

(As this is an entirely different genre than what I usually write, I chose to use a pen name for this one.)

Why this book? There are not enough books that feature naturism and nudism, and certainly not enough of them that put the subject in a positive light. I got the idea after reading a great story that does (Naturist, red in tooth and claw, link goes to my review of it).

I hope to make a bit of a difference with this book. I’ll keep you posted when it’s out there.

Kleding en lichaamstemperatuur

Na het schrijven van een eerder artikel genaamd “Naakt buiten zijn. Is dat niet koud?” ben ik nu overtuigd dat er een verband is tussen het dragen van kleren en de sensatie van warm en koud.

Een tijd terug werkte ik een halve dag thuis. Zoals gewoonlijk met een aangename temperatuur (het was afgelopen zomer) deed ik dat naakt. In de middag moest ik terug naar kantoor – en dat betekende aankleden. Op dat moment werd het me wederom duidelijk dat kleren echt een effect hebben op hoe je warm en koud ervaart. Op kantoor voelde de temperatuur redelijk prettig op mijn blote armen, maar de rest van me (bedekt met kleren) voelde vreselijk warm aan, zo erg zelfs dat ik er slaperig van werd.

Dat maakt het voor mij opnieuw duidelijk dat kleren het moeilijk maken om je prettig te voelen als je ze draagt waar het niet nodig is. Slim als we zijn lossen we dat natuurlijk op door energie-verslindende air-conditioning

Da’s toch wel raar als je er zo tegenaan kijkt, of niet?

Naked sports.

Everyone does it once in a while, more or less fanatical. Sports. Whether it’s just a walk, running, cycling, volleyball or some other type of activity, there usually is something in it for you.

Many times I’ve heard and read that people, even ‘hard code nudists’, prefer to do their sports dressed when the activity level goes anything over a leisurely stroll or hike. As it’s mainly men who appear online in the nudist scene, I can only base my information on the male side of the nude sport spectrum. (Which is a shame, so please, ladies, step up.)

The problem: flopping parts. The gentlemen in question all were afraid that if they would do a sport that is more intensive than walking or swimming, their penis would flop all over and be a hinder to doing the actual sport.

To put the problem to the test, I went running for a mile. (Don’t worry, I do this more often.) And of course, I did this short run naked. I was curious about the flopping parts that were mentioned quite often, so I was determined to find out how bad this was.

After all, in many places it is written that the people in the original Greek Olympics participated in the nude, to honour the human body, and we have images to prove it:

 

 

So off I set myself, for a short run in the name of amateur science. The result: yes, there is some floppage, but not in a way that it would stop me from running naked. I am convinced that if I hadn’t occasionally looked down to actually see my penis flop, I wouldn’t have known that it did. Before someone says that running on a straight, flat road may do that: I ran a stretch of forest, with the trail going up and down, and lots of twists and turns in it. Maximum opportunity for sprained ankles, encounters with trees and floppy parts. I state that my parts did not flop in an upsetting way.

The gentlemen on the left in this picture also don’t seem to be bothered by anything flopping, and their activity level has far more opportunity for that.

It is indeed an older image; perhaps men in those days were still real men.

 

 

 

 

Luckily, once in a while, there are also ladies who are not inhibited by floppy parts, and trust me, gentlemen, even though I don’t have breasts, I can absolutely imagine that those hurt a heck of a lot more when they bounce than our parts will ever do.

Happy sports, everyone!

Naakt sporten

Iedereen doet het wel eens, meer of minder fanatiek. Sporten. Of het gewoon wandelen is, hardlopen, fietsen, volleybal of iets anders, er is altijd wel iets voor ieders gading.

Vaak heb ik gehoord en gelezen dat mensen, zelfs overtuigde naaktrecreanten, hun sport het liefste gekleed down als de activiteit over het niveau van een wandeling gaat. Omdat hoofdzakelijk mannen zich over hun nudisme uitlaten online, kan ik enkel mijn lees-ervaring baseren op de mannelijke kant van het naakte sport-spectrum. (En dat is jammer. Dames, waar bent u?)

Het probleem: flapperende lichaamsdelen. De heren in kwestie waren allemaal bang dat hun penis alle kanten op zou flapperen als ze een sport beoefenden die intensiever is dan een wandeling of een rondje zwemmen. Het zou hun dan uitermate hinderen.

Om het probleem eens lijfelijk te ondervinden (ik denk dat de meesten dat niet hebben gedaan) ben ik 1,5 km gaan hardlopen. Geen angst, ik doe dat vaker. En uiteraard deed ik dat deze keer naakt. Ik was erg benieuwd hoe erg het flapper-probleem was dat zovaak genoemd werd en wordt, dus was ik besloten uit te zoeken hoe erg het nou eigenlijk is.

Tenslotte is op veel plaatsen te vinden dat de sporters in de originele Griekse Olympische spelen allemaal naakt meededen om het menselijk lichaam te eren, en we hebben afbeeldingen om dat te bewijzen:

 

 

Dus daar ging ik, een kort stuk naakt hardlopen in de naam van de amateur-wetenschap. Het resultaat: ja, er is wat flappering, maar niet op een manier waardoor ik moest stoppen met hardlopen. Naakt hardlopen op deze manier ging prima. Sterker nog, als ik niet af en toe omlaag had gekeken om te zien of mijn penis wel of niet op en neer danste zou ik het niet eens gemerkt hebben. Voordat iemand opmerkt dat het op een vlakke weg misschien wel meevalt: ik liep in een stukje bos met veel hoogteverschil en veel bochtenwerk. Optimaal voor verdraaide enkels, ontmoetingen met bomen en flapperende onderdelen. Conclusie: mijn ‘onderdelen’ flapperden niet op een manier dat ik naakt hardlopen ervoor zou moeten opgeven.

De heren hier links zijn ook niet echt gehinderd door enige flappering, en dat terwijl hun activiteit heel wat meer mogelijkheden biedt voor zoiets.

Het is een oudere afbeelding, inderdaad. Misschien waren de mannen van toen nog echte mannen.

 

 

 

 

Gelukkig zijn er af en toe ook nog dames die zich niet laten weerhouden door flapperende lichaamsdelen, en geloof men heren, al heb ik geen borsten, ik kan me absoluut voorstellen dat die heel wat meer pijn doen als ze op en neer floppen dan onze onderdelen ooit zullen doen.

Geniet van het sporten, iedereen!