Kleding en lichaamstemperatuur

Na het schrijven van een eerder artikel genaamd “Naakt buiten zijn. Is dat niet koud?” ben ik nu overtuigd dat er een verband is tussen het dragen van kleren en de sensatie van warm en koud.

Een tijd terug werkte ik een halve dag thuis. Zoals gewoonlijk met een aangename temperatuur (het was afgelopen zomer) deed ik dat naakt. In de middag moest ik terug naar kantoor – en dat betekende aankleden. Op dat moment werd het me wederom duidelijk dat kleren echt een effect hebben op hoe je warm en koud ervaart. Op kantoor voelde de temperatuur redelijk prettig op mijn blote armen, maar de rest van me (bedekt met kleren) voelde vreselijk warm aan, zo erg zelfs dat ik er slaperig van werd.

Dat maakt het voor mij opnieuw duidelijk dat kleren het moeilijk maken om je prettig te voelen als je ze draagt waar het niet nodig is. Slim als we zijn lossen we dat natuurlijk op door energie-verslindende air-conditioning

Da’s toch wel raar als je er zo tegenaan kijkt, of niet?

Military wives naked calendar photographed in Scotland

Military wives naked calendar photographed in Scotland – Daily Record.

In pictures: Scottish military wives bare all for naked calendar

A GROUP of military wives trekked up a mountain and bravely bared all in freezing temperatures of minus 4C to create a nude calendar in honour of their husbands.

THE Garrison Girls, who are wives of men from the three Armed services, stripped off in the Scottish mountains to reveal their breasts and bums.

The women, who have never modelled before, can be seen stretched out naked on rocks by a river, walking across a narrow wooden bridge and perched in the window of a ruined castle.

Helmets, berets and military kit bags are cleverly hidden in the set of artistic calendar shots to remind people of the linked to the armed forces.

“It was around minus 4C up the mountain and when we took our clothes off it felt like being in a freezer,” said Emma Matthias, 29, who helped co-ordinate the shoot and whose husband is a Royal Engineer based at Kinloss Barracks in Moray, Aberdeenshire.

Follow the link to Daily Record for the entire series.

Naakt sporten

Iedereen doet het wel eens, meer of minder fanatiek. Sporten. Of het gewoon wandelen is, hardlopen, fietsen, volleybal of iets anders, er is altijd wel iets voor ieders gading.

Vaak heb ik gehoord en gelezen dat mensen, zelfs overtuigde naaktrecreanten, hun sport het liefste gekleed down als de activiteit over het niveau van een wandeling gaat. Omdat hoofdzakelijk mannen zich over hun nudisme uitlaten online, kan ik enkel mijn lees-ervaring baseren op de mannelijke kant van het naakte sport-spectrum. (En dat is jammer. Dames, waar bent u?)

Het probleem: flapperende lichaamsdelen. De heren in kwestie waren allemaal bang dat hun penis alle kanten op zou flapperen als ze een sport beoefenden die intensiever is dan een wandeling of een rondje zwemmen. Het zou hun dan uitermate hinderen.

Om het probleem eens lijfelijk te ondervinden (ik denk dat de meesten dat niet hebben gedaan) ben ik 1,5 km gaan hardlopen. Geen angst, ik doe dat vaker. En uiteraard deed ik dat deze keer naakt. Ik was erg benieuwd hoe erg het flapper-probleem was dat zovaak genoemd werd en wordt, dus was ik besloten uit te zoeken hoe erg het nou eigenlijk is.

Tenslotte is op veel plaatsen te vinden dat de sporters in de originele Griekse Olympische spelen allemaal naakt meededen om het menselijk lichaam te eren, en we hebben afbeeldingen om dat te bewijzen:

 

 

Dus daar ging ik, een kort stuk naakt hardlopen in de naam van de amateur-wetenschap. Het resultaat: ja, er is wat flappering, maar niet op een manier waardoor ik moest stoppen met hardlopen. Naakt hardlopen op deze manier ging prima. Sterker nog, als ik niet af en toe omlaag had gekeken om te zien of mijn penis wel of niet op en neer danste zou ik het niet eens gemerkt hebben. Voordat iemand opmerkt dat het op een vlakke weg misschien wel meevalt: ik liep in een stukje bos met veel hoogteverschil en veel bochtenwerk. Optimaal voor verdraaide enkels, ontmoetingen met bomen en flapperende onderdelen. Conclusie: mijn ‘onderdelen’ flapperden niet op een manier dat ik naakt hardlopen ervoor zou moeten opgeven.

De heren hier links zijn ook niet echt gehinderd door enige flappering, en dat terwijl hun activiteit heel wat meer mogelijkheden biedt voor zoiets.

Het is een oudere afbeelding, inderdaad. Misschien waren de mannen van toen nog echte mannen.

 

 

 

 

Gelukkig zijn er af en toe ook nog dames die zich niet laten weerhouden door flapperende lichaamsdelen, en geloof men heren, al heb ik geen borsten, ik kan me absoluut voorstellen dat die heel wat meer pijn doen als ze op en neer floppen dan onze onderdelen ooit zullen doen.

Geniet van het sporten, iedereen!

Naked sports.

Everyone does it once in a while, more or less fanatical. Sports. Whether it’s just a walk, running, cycling, volleyball or some other type of activity, there usually is something in it for you.

Many times I’ve heard and read that people, even ‘hard code nudists’, prefer to do their sports dressed when the activity level goes anything over a leisurely stroll or hike. As it’s mainly men who appear online in the nudist scene, I can only base my information on the male side of the nude sport spectrum. (Which is a shame, so please, ladies, step up.)

The problem: flopping parts. The gentlemen in question all were afraid that if they would do a sport that is more intensive than walking or swimming, their penis would flop all over and be a hinder to doing the actual sport.

To put the problem to the test, I went running for a mile. (Don’t worry, I do this more often.) And of course, I did this short run naked. I was curious about the flopping parts that were mentioned quite often, so I was determined to find out how bad this was.

After all, in many places it is written that the people in the original Greek Olympics participated in the nude, to honour the human body, and we have images to prove it:

 

 

So off I set myself, for a short run in the name of amateur science. The result: yes, there is some floppage, but not in a way that it would stop me from running naked. I am convinced that if I hadn’t occasionally looked down to actually see my penis flop, I wouldn’t have known that it did. Before someone says that running on a straight, flat road may do that: I ran a stretch of forest, with the trail going up and down, and lots of twists and turns in it. Maximum opportunity for sprained ankles, encounters with trees and floppy parts. I state that my parts did not flop in an upsetting way.

The gentlemen on the left in this picture also don’t seem to be bothered by anything flopping, and their activity level has far more opportunity for that.

It is indeed an older image; perhaps men in those days were still real men.

 

 

 

 

Luckily, once in a while, there are also ladies who are not inhibited by floppy parts, and trust me, gentlemen, even though I don’t have breasts, I can absolutely imagine that those hurt a heck of a lot more when they bounce than our parts will ever do.

Happy sports, everyone!

Mijn vakantie, deel 4. Stiekum textiel

Dit is denk ik de laatste keer dat ik iets schrijf over mijn vakantie.

En dit is wederom over het strand van Fuerteventura, maar het kan overal gebeuren. Zoals ik al eens schreef zijn alle stranden in Spanje ‘kleding optioneel’. Dit gebeurde gedurende een van mijn strandwandelingen.

Een groepje van vier vrouwen, allemaal in bikini, zaten te kletsen en amuseerden zich prima. Toen ik aan kwam lopen werden ze opeens nogal actief. Twee stonden er op en een begon meteen in een tas te graven. Daar kwam een camera of smartphone uit, en een van de twee staande vrouwen positioneerde zich voor een foto. Opvallend genoeg keek ze constant over haar schouder of ik ook wel in beeld zou zijn. (Alsof dat niet opviel.) De vrouwen praatten met elkaar in het spaans dat ik niet machtig ben, maar het was meer dan duidelijk dat ze een foto wilden maken met een blote man. Zonder na te denken wist ik wat ik moest doen. Ik liep op de poserende dame af, ging naast haar staan en legde een arm om haar schouders.

Het effect was indrukwekkend. De poserende vrouw gaf een gil, en de anderen begonnen hun spullen bij elkaar te graaien. Daarna zetten ze het allemaal op een lopen alsof een naakte vleermuis uit de naturistenhel achter hun aanzat.

Dat zal ze leren om te proberen stiekum een foto van een naturist te maken op een strand…

My vacation, part 4. Sneaky textile.

This is probably the last time I’ll annoy you about my vacation…

And this is, again, about the beach at Fuerteventura, but it could happen anywhere. As I already wrote, all beaches in Spain are clothing optional. This happened during one of my walks along the beach.

A group of four women, in various state of bikini, were having fun talking while they sat in the sand. As I came walking along, a lot of commotion seemed to set in among the women. Two got up and one started digging in a shoulder bag. Out came a camera of sorts, and one of the women positioned herself for a photo. Remarkably enough she kept looking over her shoulder, clearly to make certain that I would be in the picture too. The women talked to each other in Spanish, not a language I understand, but there was no doubt about what they had in mind, they wanted a naked man in the picture. Without a thought I had made up my mind, diverted my course, and went to stand next to the posing woman. I put my arm around her shoulders and gave them my best picture smile.

The effect was beautiful and instantaneous: the posing woman yelped and jumped, the others exclaimed something in Spanish, and the four of them took off as if a nude bat out of naturist hell was chasing them.

They’ll think twice the next time when they want to sneak a picture of a naturist on a beach.

Nude beach must make South Korea more attractive

Via the Belgian newspaper Het Nieuwsblad:

The South Korean province Gangwon wants to attract more tourists and thinks that it will work with a nude beach That report The Telegraph.

At this moment it’s investigated if the nude beach is or isn’t a good idea. If the plan is executed, Gangwon will have the first nude beach in the country. Nudists can enjoy the Korean sun then as of 2017. The neighbouring Korean citizens for one are not very happy with the prospect.

It wouldn’t be the first time that a proposal for a nude beach is dismissed. In 2005 there already were plans for such a beach. That led to a lot of protest, which in the end meant the end for the nudist area.
Original article in Dutch: Naaktstrand moet Zuid-Korea aantrekkelijker maken – Het Nieuwsblad.