No. Being nude does not mean wanting sex.

It’s clearly a sign of the times. So many people don’t seem to be aware of something simple: being nude does not automatically mean looking for sex. Are you going to have sex the moment you take off your clothes for a shower or a bath? Are you going to have sex the moment you wear no clothes because you’re putting on other clothes? You probably answered “No” to both these questions. If you answered “Yes” then you’d better stop reading now.

Image hosting by http://nudeimagehost.com

Being nude is just that: being nude. For the simple reason that you need to be or you want to be. If you automatically think beyond that, it’s like seeing someone buying a bottle of whisky and assuming that this person is going to get drunk within the next hour.

Maybe someone isn’t able to see the simple joy of being nude without any additional reason for it. Trust me, there are also people who don’t see the simple joy of enjoying a glass of whisky without the intent of getting drunk.

It’s clearly a sign of the times, as I already wrote. One that is forced upon us by the giant media who thrive on showing the worst side of people in their reality shows, or the porn industry that has its weird arithmetic of “person + nude = sex”.

Next time you see a nude person, don’t assume they want anything. Perhaps all they want is to be left alone.

Go Topless day

Via GVA.BE, a Belgian newspaper:belgische vrouwen betogen mee op go topless day

Sunday August 25th it was the sixth ‘Go Topless Day’. On that day women all over the world – with the help of some men – protest for the right to go topless in public:

In our country there is no manifestation, but a delegation of Belgian women will take part in the one in Amsterdam.

“I want to make people aware that there still are different rules for men and women,” says participant Natalie Drochmans (39) from Leuven. “Men can walk around with a nude upper body, while often they have larger breasts than many women. That’s insane.”

Natalie and her fellow protesters demand to walk the streets bare-chested, but isn’t that forbidden? “Exhibitionism and public indecency are forbidden by law, but what that encompasses is hard to define,” explains professor Gunther Maes from the University in Hasselt. “It’s a difficult balance that is always depending on current social views. And today those are different from 100 years ago,” says the law professor. “Public indecency also depends on the context. When a woman goes bare-chested by a kindgarten is different from when she’s enjoying the sunshine in a remote park. Men and women are equal for the law, but when a man goes through town bare-chested, people might find that unsuitable, but that’s all. When a woman does that, it will probably have consequences.”

 

Go Topless dag

Via GVA.BE:belgische vrouwen betogen mee op go topless day

Zondag 25 augustus ging voor de zesde keer de ‘Go Topless Day’ door. Op die dag protesteren overal ter wereld vrouwen – met de hulp van enkele mannen – voor het recht om topless in het openbaar te mogen rondlopen:

In ons land is er geen betoging, maar een delegatie Belgische vrouwen zal wel deelnemen aan die in Amsterdam. “Ik wil mensen bewust maken van de verschillende regels die nog altijd voor mannen en vrouwen gelden”, zegt deelneemster Natalie Drochmans (39) uit Leuven. “Mannen mogen wel in bloot bovenlijf rondlopen, terwijl ze vaak grotere borsten hebben dan veel vrouwen. Dat kan toch niet?”

Natalie en haar medebetogers eisen dan wel om in blote borsten over straat te mogen lopen, maar is dat niet verboden? “Exhibitionisme en openbare zedenschennis zijn bij wet verboden, maar wat daar precies onder valt is moeilijk te definiëren”, legt professor Gunther Maes van de UHasselt uit. “Het is een moeilijke afweging die voortdurend afhankelijk is van de maatschappelijke opvattingen. En vandaag zijn die anders dan pakweg 100 jaar geleden”, aldus de professor in de rechten. “Of iets openbare zedenschennis is of niet, hangt vaak ook af van de context. Als een vrouw topless langs een kleuterschool loopt, is dat iets anders dan wanneer ze in een afgelegen park ligt te zonnen. Mannen en vrouwen zijn gelijk voor de wet. Maar als een man in bloot bovenlijf door de winkelstraat in Hasselt loopt, zullen mensen dat wel als ongepast ervaren, maar meer niet. Bij vrouwen ligt dat moeilijker en zou er waarschijnlijk wel gevolg aan worden gegeven.”

TimeLapse Torn nudist beach

TimeLapse Torn nudist beach from CLOTXA on Vimeo.

This video courtesy of xabyjordi on Twitter.

A journey at Torn nudist beach, close to Hospitalet de l’Infant, Tarragona (Spain). Just using iPhone with Timelapse app. It’s a simple video, but very funy for summetime. Not abble identify persons, frames goes fast.
TRACK: Righeira – Vamos A La Playa
CLOTXA Produccions Audiovisuals:

Clothes and body temperature

As I already mentioned in my post called “Being naked outside. Isn’t that cold?” I am now convinced there is a link between wearing clothes and the sensation of warm and cold.

A while ago I had a half day to work at home. As usual I didn’t wear any clothes then, which is normal whenever the temperature is agreeable for me. Then I had to go to the office, for which I had to dress. At one point it became very clear to me that wearing clothes has a very definite effect on the way a body experiences warm and cold. In the office the temperature was reasonably nice on my arms (sleeves rolled up) but it felt very warm on every part of skin that was covered with clothing, up to the point that it made me drowsy.

That made it once again clear to me that wearing clothes in conditions where they’re not necessary will hinder your body in feeling comfortable. Smart people that we are, we fix that by artificial cooling devices called air conditioners.

Doesn’t that strike you as at least a bit odd?

Naakt buiten zijn. Is dat niet koud?

Ik heb zitten denken over het vreemde effect van warm tegen koud tegen niet echt koud, als je dat bekijkt vanuit het oogpunt van gekleed of naakt zijn.

Begin van het jaar was ik de eeuwig aanhoudende kou van de zogenaamde lente zat (ook gekleed), dus vluchtte ik naar de sauna.

Sauna interior

Het was heerlijk om daar te zijn, zorgeloos en kledingvrij, en terwijl ik buiten zat met niets aan dan een goed humeur, pratend met aardige mensen, voelde het helemaal niet koud aan. En toch was het maar 14 graden, net als de dagen ervoor. En toen vond ik dat echt koud, ondanks al die lastige kleren. De meesten hebben dat waarschijnlijk ook ervaren.

Een paar weken later deed ik een naakte wandeling ergens; ondanks de maar 11 graden, de wind en zelfs een beetje regen voelde het prima aan.

thermometer

Ik ben geen expert op dit gebied, maar opeens had ik het idee dat deze verandering in beleving misschien wel vanwege de kleren kwam. Kleren houden vele delen van je lichaam warm terwijl andere delen afkoelen. Het verschil tussen die twee ‘kanten’ van het lichaam kunnen je hersenen volledig foute informatie geven over hoe je je eigenlijk zou moeten voelen.

 

Als je niets draagt voelt elk deel van je lichaam dezelfde temperatuur, omdat de buitenlucht evenwichtig verdeeld wordt over je hele huid. Geen grote verschillen van top tot teen, dus geen sensatie van kunstmatige warmte op sommige plaatsen.

Slaat dit ergens op?

Gezondheidsaspecten van Nudisme

Hallo. Heb je wel eens nagedacht over hoe gezondheid het is om zoveel mogelijk naakt te zijn?

Okee, je kunt zeggen dat kleren gezond zijn omdat die je warm houden als het koud is, en daar zal iedereen het mee eens zijn. Maar wat als je kleren draagt terwijl het niet koud is? Als de temperatuur prima is (of zelfs te hoog) voor t-shirts of minder, voor korte broeken en zwembroeken? Veel mensen voelen zich dan nog steeds genoodzaakt om zich te bedekken.

Zoals staat op Immortallife.info:

Als je een gipsverband op een gebroken arm plaatst, krijgt de huid een gebrek aan vitamine D, de spieren worden zwak door een gebrek aan ruimte, zenuwen lijden er ook onder. Mensen uit de eenentwintigste eeuw?We verbergen ons hele huid-palet behalve gezicht, nek en handen – we vernietigen de symbiose met de planeet.

Benefitsofnudism, een blogspot blog:

De zon helpt bij Psoriasis
Psoriasis is een huidziekte waardoor je huis paars wordt. Wie lijdt aan psoriasis wordt door dermatologen behandeld door onder een lamp te zitten die een soort zonlicht uitstraakt. Naakt zijn doet precies hetzelfde. Het is goedkoper en nog leuker ook.

Misschien heb je je wel eens afgevraagd waarom nudisten zovaak worden afgetekend als gezond ‘ondanks dat ze naakt zijn’. Nou, dat is dus precies de reden: ze zijn gezond (gezonder) omdat ze zovaak naakt zijn. De hele huid krijgt de kand om te ademen in plaats van alleen handen en gezicht.

Ook heb je minder gedoe met kleren. Wat heeft dat nou met gezondheid te maken? Wat denk je van minder stress om te kijken wat je aandoet, en minder wasmiddel (wat weer goed is voor de natuur)?

Het is ook gezonder om naakte mensen te ontmoeten. Er is geen verschil meer tussen de zakenman en de fabrieksarbeider als ze in hun blootje zijn. Elke klasse-barriere valt op deze manier heel eenvoudig weg.

Health benefits of nudism

Hello. Have you ever considered the health benefits of being nude as much as possible?

Now, you may state that clothes are healthy as they keep you warm when it’s cold, and everyone will fully agree with you. But what about the times when it’s not cold? When the temperature is just right for (or too much for even) t-shirts or less, for shorts or swimming trunks? So many people then still cover themselves up with textile.

As stated on Immortallife.info:

If you put a plaster cast on a broken arm the skin starves for Vitamin D, the muscles weaken due to strangled range of motion, the nerve synapses depress to a whimper of their former joy. Twenty-first century hominids? We shroud our entire skin palette except for face, neck and hands – we obliterate symbiosis with the planet.

Benefitsofnudism, a blogspot blog:

The Sun Helps Clear Up Psoriasis
Psoriasis is a skin disease which turns your skin purple. Those suffering from psoriasis are treated by dermatologists by having the patient sit under a flourescent light, simulating the rays of the sun. Going nude does the exact same thing. It’s cheaper, plus it’s a lot more fun.

Maybe you’ve wondered why nudists are so often depicted as healthy “despite being naked”. Well, that’s exactly the reason: they are healthy (healthier) because they’re naked so much. All the skin is allowed to breathe instead of only hands and face.

Also, you have less hassle with clothes. Now what’s that to do with health? How about less stress about what to wear, and less need for laundry detergent (which is good for the environment)?

Also, when meeting other nude people, the encounter is healthier. There is no difference between a business tycoon or a factory worker when they’re both in their birthday suit. It cuts away any class barrier that might be there.